Probiotics / Trào ngược dạ dày - Thực quản (GER) / Dị ứng

Biên tập viên: H. Ribeiro, T.C.M. Ribeiro, A. Mattos, R. Francavilla, A.M. Magista, U. Wahn The Nest Vol .21 , 2006

Tóm tắt

Probiotics, Prebiotics và Synbiotics trong nhi khoa
Trào ngược dạ dày - Thực quản (GER) - Chế độ ăn ở trẻ em bị trào ngược dạ dày - thực quản
Dị ứng - Xử trí dị ứng protein sữa bò

BÀI BÁO
  • Probiotics, Prebiotics và Synbiotics trong nhi khoa

    Tác giả: Hugo Ribeiro, Tereza Cristina M.Ribeiro Angelo Mattos (Brazil)

    Xem đầy đủ văn bản PDF