Dinh dưỡng và Phát triển: Trả lời những câu hỏi thông thường

Biên tập viên: Viện Dinh Dưỡng Anh Tạp chí chuyên đề 2013

Tóm tắt

Báo cáo này của nhóm chuyên trách đánh giá các bằng chứng cho thấy mầm mống của bệnh tật ở người lớn đã được gieo mầm từ trong tử cung và thời kỳ nhũ nhi. Báo cáo mô tả các vấn đề chủ yếu liên quan đến những cửa sổ quan trọng của phát triển đầu đời, đặc biệt chú trọng đến sự phát triển của ruột và hệ thần kinh, chức năng nhận thức và những ảnh hưởng chu sinh của hoóc-môn sinh dục lên lập trình của bệnh tật sau này trong cuộc sống.

Bài báo cáo được viết bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này, minh họa làm thế nào mà những sự thay đổi trong môi trường bào thai và sau sinh, ví dụ như dinh dưỡng quá mức hay thiếu dinh dưỡng có thể dẫn đến sự thay đổi lâu dài trong phát triển cơ quan và chức năng và ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh của người lớn, với các giai đoạn phát triển đặc biệt về bệnh dị ứng và hen suyễn, sức khỏe của xương, bệnh ung thư bệnh tim mạch, chức năng nhận thức, đái tháo đường và béo phì. Báo cáo cũng xem xét những gì có thể làm được trong giai đoạn sớm của cuộc đời để giảm bớt gánh nặng bệnh tật trong tương lai. Báo cáo cũng tóm tắt kiến thức hiện tại trong lĩnh vực này và cung cấp các khuyến nghị quan trọng để giúp xác định các chiến lược dài hạn cho dinh dưỡng đầu đời.
Nhóm chuyên trách được thành lập đầu năm nay với một Hội nghị một ngày mà bao gồm các video phỏng vấn các báo cáo viên.
(Xem http://www.nutrition.org.uk/bnfevents/pastevents/task-force-report-launch)

© Bản quyền. Cấm không có phần nào của ấn phẩm này được sao chép, lưu trữ trong hệ thống phục hồi, hoặc truyền tải, dưới mọi hình thức hoặc bất kỳ phương tiện, điện tử, cơ khí, photocopy, ghi âm v.v..., trừ khi được sự cho phép về Bản quyền của Vương quốc Anh. Mọi hình thức vi phạm sẽ được xử lý theo Đạo luật năm 1988 về Thiết kế và Bằng sáng chế.