Những thách thức về dinh dưỡng đối với bệnh nhân nằm dài ngày trong khoa điều trị tích cực

Biên tập viên: Giáo sư. J.-D. Chiche, G. G. Doig, Giáo sư. H.U. Rothen, Bác sĩ. R. Beale Conference Proceedings & Specific Issues 2011

Tóm tắt

Những bệnh nhân phải nằm viện lâu ngày tại khoa điều trị tích cực thường được chăm sóc sức khỏe một cách thiếu cân đối.  Đó là khó khăn không dễ giải quyết. Nhưng khi được hỗ trợ dinh dưỡng theo chuẩn và sớm được sử dụng một chế độ ăn bổ sung, họ đã cho thấy những kết quả khả quan. Hội nghị hàng năm qua vệ tinh lần thứ 24 của Viện Dinh Dưỡng Nesle phối hợp với Hội Y khoa Điều trị Tích cực Châu Âu (ESICM) đã bàn về vai trò của các hướng dẫn thực hành lâm sàng và hỗ trợ dinh dưỡng ở những bệnh nhân mắc bệnh nặng.