Dinh Dưỡng và Phát Triển: Sách Niên Giám 2014

Biên tập viên: B. Koletzko, R. Shamir, D. Turck, M. Phillip Conference Proceedings & Specific Issues 2015

Tóm tắt

Mối quan hệ giữa dinh dưỡng và tăng trưởng ở trẻ em là một trong những mối quan tâm chính của sức khỏe trẻ em. Sự tương tác giữa dinh dưỡng và tăng trưởng đặt ra một thách thức đối với bác sĩ nhi khoa, bao gồm các phân chuyên khoa (subspecialists) trong dinh dưỡng nhi khoa, nội tiết và tiêu hóa, các nhà nghiên cứu về dinh dưỡng và chuyên gia dinh dưỡng Nhi khoa, và các chuyên gia y tế khác có liên quan trong việc chăm sóc trẻ em. Vì vậy, trao đổi các khái niệm và kiến thức giữa các chuyên gia của tất cả các lĩnh vực khác nhau là chìa khóa để tạo thuận lợi cho nghiên cứu liên ngành và hợp tác liên ngành trên lâm sàng . Sự quan tâm ngày càng tăng trong các mối quan hệ giữa dinh dưỡng và phát triển đã dẫn đến rất nhiều bài báo khác nhau trong các tạp chí Y Khoa. Ý tưởng chính là để mang lại cho các bác sĩ đang thực hành những lời nhận xét ngắn gọn, đánh giá tầm quan trọng lâm sàng của mỗi bài viết và thảo luận về ứng dụng của nó. Các bài viết được thảo luận trong cuốn sách này là những bài có tiềm năng đóng góp quan trọng nhất trong lĩnh vực này. Các nghiên cứu có thể đóng góp cho một sự hiểu biết tốt hơn về các cơ chế tương tác, cách suy nghĩ, những khái niệm tồn tại trong lĩnh vực này hoặc có thể dẫn đến một sự thay đổi trong cách bệnh nhân được điều trị.

BÀI BÁO
  • Nhận thức

    Tác giả: H. Hull, S. Carlson

    Chương này trong Niên giám về Dinh Dưỡng và Tăng Trưởng  tóm tắt các bài báo đã được công bố trong lĩnh vực của nhận thức và dinh dưỡng. Các bài viết được đưa vào nếu đã được xuất bản (bao gồm cả xuất bản điện tử E-pub trước báo chí) trong khoảng thời gian ngày 01 tháng 7 năm 2012 và 30 tháng 6 năm 2013. Tất cả các nghiên cứu là thử nghiệm quan sát hoặc thử nghiệm lâm sàng ở người. Các chủ đề hoặc khám phá các chất dinh dưỡng trong các bài viết rơi vào một cách tự nhiên một trong ba loại: nghiên cứu nuôi ăn (nuôi con bằng sữa mẹ và nuôi ăn học đường), bổ sung các axit béo không no chuỗi dài (LCPUFA) và vi chất dinh dưỡng (methyl donors và iốt, sắt và vitamin A). Những ý kiến bình luận được bao gồm sau các bản tóm tắt của các bài báo trong mỗi thể loại.

    Đóng tóm tắt
    Xem đầy đủ văn bản PDF