Hội nghị chuyên đề lần thứ 6 NNI ME

Biên tập viên: R. Green, A. El. Beleidy Conference Proceedings & Specific Issues 2015

Tóm tắt

Vấn đề sức khỏe toàn cầu hiện nay đòi hỏi chúng ta phải quản lý kiên trì  suy dinh dưỡng và các bệnh lây nhiễm ở một số nơi trên thế giới cũng như các dịch bệnh của các bệnh mạn tính không (NCDs) đã đi cùng sự phát triển xã hội và kinh tế của các quốc gia.


Gánh nặng kép của thiếu và thừa dinh dưỡng, trong các hình thức khác nhau của nó, ảnh hưởng đến những nước có chứa phần lớn dân số thế giới, với sức khỏe lâu dài và những hậu quả kinh tế lớn.