Dị ứng với protein sữa bò : Cải thiện tiêu chuẩn chăm sóc trong thực hành nhi khoa

Biên tập viên: Mikael Kuitunen - Sibylle Koletzko - Anna Novak-Wegrzyn Conference Proceedings & Specific Issues 2015

Tóm tắt

Protein sữa bò là nguyên nhân hàng đầu gây dị ứng thức ăn ở trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ. Trên thực hành lâm sàng, thật khó nhận biết sự liên quan giữa các triệu chứng lâm sàng, tuổi và loại thức ăn, cũng như chẩn đoán xác định và sự theo dõi chính xác. Một cuộc khảo sát dựa trên các trường hợp dị ứng đã được thực hiện ở Đức và Hungary nêu rõ những khó khăn của các bác sĩ nhi khoa và bác sĩ đa khoa trong việc chăm sóc những trẻ nhũ nhi và đặc biệt là trong việc xác định các trường hợp dị ứng có những phản ứng không cấp tính, với những triệu chứng không đặc hiệu ở đường tiêu hóa, có kèm hoặc không kèm theo bị chàm và âm tính với IgE đặc hiệu với protein sữa bò tại thời điểm nghi ngờ. Ngoài ra, một khó khăn khác nữa là dị ứng với protein sữa bò có thể xảy ra với những trẻ nhũ nhi bú mẹ hoàn toàn mà không có triệu chứng gì đặc hiệu.