Dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ vị thành niên và nữ thanh niên: Lập trình cho các thế hệ tương lai

Biên tập viên: GS Zulfiqar Bhutta - GS Andrew Prentice - GS Maria Makrides Conference Proceedings & Specific Issues 2013

Tóm tắt

Hội thảo lần thứ 80 của Viện Dinh Dưỡng Nestlé với chủ đề "Dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ vị thành niên và nữ thanh niên: Lập trình cho các thế hệ tương lai" đã dứt khoát đưa các vấn đề này ra ánh sáng. Được tổ chức tại Bali từ 26 đến 29 tháng 11 năm 2013, hội thảo là cơ hội để các đối tác chủ chốt bàn luận về các dữ liệu đang nổi lên trong lĩnh vực này.