Rối loạn chức năng dạ dày ruột và áp dụng tiêu chuẩn Rome III để tiếp cận chẩn đoán ở trẻ em

Biên tập viên: GS.TS Nguyễn Gia Khánh Chia sẻ của chuyên gia 2016