Nhi khoa phát triển hành vi

Biên tập viên: BS Hoàng Vũ Quỳnh Trang - Chuyên viên Tâm lý Lâm sàng Nhi khoa, Khoa Tâm lý - BV Nhi Đồng 1 và PGS.TS Ngô Minh Xuân- Phó Hiệu Trưởng ĐHYK Phạm Ngọc Thạch Chia sẻ của chuyên gia 2015

Tóm tắt

Trong sự tiến bộ của ngành Nhi khoa với các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu như: Phòng chống tiêu chảy, Nhiễm khuẩn Hô hấp cấp, Suy dinh dưỡng, Tiêm chủng mở rộng và Chương trình lồng ghép…IMCI, BS Julius Richmond cho rằng 2 thập niên gần đây là: “Thời đại của Phát triển và Phòng bệnh trẻ em” 

Vậy bên cạnh vai trò của chuyên ngành Nhi khoa, Nhi khoa PT-HV quan tâm đến 5 bậc thang phát triển của trẻ. Đó là: Sức khỏe thể chất; Năng lực xã hội, Trưởng thành cảm xúc; Phát triển ngôn ngữ & nhận thức; Kỹ năng giao tiếp & Kiến thức tổng quát.

Năm 2002, Chuyên ngành Nhi khoa PT-HV được chấp nhận tại Hoa Kỳ như là ngành Nhi chuyên sâu và bác sĩ Nhi khoa PT-HV có nhiệm vụ lượng giá, tham vấn và cung cấp điều trị cho trẻ em, trẻ vị thành niên và gia đình với chuỗi vấn đề phát triển và hành vi bao gồm...