Lợi ích của các probiotic ở trẻ sơ sinh

Biên tập viên: Giáo sư. C. Lifschitz Chia sẻ của chuyên gia 2015

Tóm tắt

Cơ thể người chứa số lượng vi khuẩn nhiều gấp 10 lần số lượng tế bào, và chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu được ý nghĩa to lớn về sức khỏe của sự thật này. Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng sự cân bằng giữa cái được gọi là vi khuẩn 'tốt' và 'xấu' trong đường ruột là quan trọng, không chỉ cho trẻ sơ sinh mà còn cho cuộc sống sau này, và cho sức khỏe nói chung...