Kết quả điều trị trẻ sơ sinh sinh non 26 – 34 tuần tuổi thai Tại bệnh viện Nhi Đồng 2

Biên tập viên: Lê Nguyễn Nhật Trung và Ngô Minh Xuân Chia sẻ của chuyên gia 2016