Dinh dưỡng trong đái tháo đường thai kỳ

Biên tập viên: ThS.BS. Nguyễn Vũ Hà Phúc - GS.TS Nguyễn Duy Tài Chia sẻ của chuyên gia 2015

Tóm tắt

Đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK) được định nghĩa là tình trạng bất dung nạp carbohydrate ở nhiều mức độ khác nhau, khởi phát hoặc được chẩn đoán lần đầu tiên trong thai kỳ (ACOG 2013). Khoảng 87% trường hợp đái tháo đường trong thai kỳ là ĐTĐTK. Tại Mỹ, hàng năm có 5-6% các thai kỳ (gần 250.000 phụ nữ) bị ĐTĐTK. Xuất độ lưu hành bệnh khác nhau trên thế giới do phụ thuộc vào chủng tộc, sắc tộc, tuổi tác, tiêu chuẩn tầm soát và chẩn đoán ĐTĐTK. Tỉ lệ mắc phải ĐTĐTK đã tăng lên trong 15 năm gần đây.