Dinh dưỡng quốc tế: Đạt được mục tiêu thiên niên kỷ và xa hơn nữa

Biên tập viên: R. Black, A. Singhal, R. Uauy NNI Workshop Series Vol .78 , 2014

Tóm tắt

Báo cáo về mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Liên Hiệp Quốc năm 2012 cho biết: "Mặc dù có bằng chứng rõ ràng về những hậu quả tai hại của thiếu dinh dưỡng ơ ở  thời thơ ấu trong ngắn và dài hạn, nhưng sức khỏe dinh dưỡng vẫn còn là một ưu tiên thấp. Đây là thời gian mà dinh dưỡng phải được đặt cao hơn trong chương trình nghị sự phát triển".

Hội thảo NNI lần thứ 78 của Viện Dinh dưỡng Nestlé "Dinh dưỡng quốc tế: đạt được mục tiêu thiên niên kỷ và xa hơn nữa" đối với việc cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe phụ nữ trẻ em được tổ chức tại Muscat, Oman vào 19 đến 22 tháng 3 năm 2013.

Trong suốt ba ngày hội thảo các chuyên gia đầu ngành KOLs đã tham gia thảo luận về các kịch bản dinh dưỡng trên toàn thế giới và nhìn thấy bằng chứng về can thiệp trên hiện trường để chống lại sự thiếu hụt và thừa dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em.
Các Chủ tịch - Giáo sư R.Uauy, giáo sư B.Black và giáo sư A.Singhal đã tổ chức một chương trình hội thảo khoa học xuất sắc với mục đích bao phủ các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng trong các nước đang phát triển và đã phát triển.

BÀI BÁO
  • Làm thế nào can thiệp về nông nghiệp có thể đóng góp để cải thiện sức khỏe dinh dưỡng và đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) ở các nước chậm phát triển?

    Tác giả: A. Dorward

    Có mối liên kết mạnh mẽ giữa khái niệm phát triển nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng, mà có thể được phân loại thành ba con đường chính: con đường phát triển, con đường sản xuất riêng và con đường thị trường. Bằng chứng về hiệu quả của các con đường này được trộn lẫn với một số tác động mạnh, một số tiêu cực và một số yếu. Những phát hiện này phản ánh cả tầm quan trọng của nông nghiệp đối với dinh dưỡng và các điều kiện có tầm quan trọng đó lên các yếu tố theo ngữ cảnh. Chúng cũng là kết quả của nghiên cứu theo lối kinh nghiệm thiếu chất lượng cao để điều tra các mối liên kết này. “Những con đường” hiệu quả nhất và những can thiệp liên kết sự thay đổi nông nghiệp với kết quả dinh dưỡng cải thiện sẽ thay đổi theo tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế, với suy giảm tầm quan trọng của con đường phát triển và sản xuất riêng và gia tăng tầm quan trọng của con đường thị trường. Những thách thức đáng kể trong vận hành mối liên kết nông nghiệp - dinh dưỡng cần phải được khắc phục để khai thác tốt hơn các cơ hội tiềm năng.

    Đóng tóm tắt
    Xem tóm tắt PDF Xem đầy đủ văn bản PDF