Tầm quan trọng của Dinh dưỡng miễn dịch

Biên tập viên: M. Makrides, J. Ochoa, H. Szajewska NNI Workshop Series Vol .77 , 2013

Tóm tắt

Hội thảo lần thứ 77 của Viện Dinh Dưỡng Nestlé về tầm quan trọng của dinh dưỡng miễn dịch được diễn ra từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2012 tại thành phố Panama đã trình bày những phát hiện mới nhất về làm thế nào tình trạng chất dinh dưỡng có thể điều hòa hệ miễn dịch và cải thiện tình trạng sức khỏe ở những bệnh nhi.

Những chất dinh dưỡng có tiềm năng to lớn cho điều hòa những hoạt động của hệ miễn dịch, một thực tế mà có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe cộng đồng và thực hành lâm sàng. Trong suốt thập kỷ vừa qua, vai trò của dinh dưỡng, ngoài việc cung cấp các đơn vị năng lượng (calories) và các dưỡng chất đa lượng và vi lượng cho sự sống còn, đã được củng cố và chứng minh lâm sàng. Ba buổi của hội thảo này bao gồm các khía cạnh chính của sự tương tác giữa các chất dinh dưỡng và sự điều hòa của hệ miễn dịch và quá trình viêm. Buổi hội thảo đầu tiên đã khám phá các giá trị dược phẩm của các axit amin cụ thể (arginine và glutamine) và các hoóc môn để giải quyết các rối loạn miễn dịch và sự phát triển của trẻ nhũ nhi. Buổi hội thảo thứ hai xoay quanh chức năng đường ruột và hệ miễn dịch, và sự cân bằng của các probiotics. Buổi hội thảo thứ ba khám phá vai trò trung gian của lipid và cách nhận dạng và tỷ lệ của chúng có thể đảo ngược cân bằng có lợi sức khỏe hoặc bệnh tật.

Các vị chủ tọa – GS.M.Makrides, GS.J.Ochoa and GS.H.Szajewska đã thành lập một chương trình hội thảo khoa học tuyệt vời và đã mời các diễn giả danh tiếng, những người đã tiếp tục thảo luận và gia tăng sự hiểu biết về chủ đề quan trọng này thông qua các bài thuyết trình của họ và tham gia vào các cuộc thảo luận.

BÀI BÁO
  • Arginine và Hen suyễn

    Tác giả: C. Morris

    Các nghiên cứu gần đây gợi ý rằng các thay đổi trong hệ thống chuyển hóa arginine và sự rối loạn trong quá trình điều hòa cân bằng nội môi nitric oxide (NO) có vai trò trong bệnh sinh của hen suyễn. L-arginine, 1 amino acid bán thiết yếu, là chất nền chung của arginase và các họ enzyme NO synthase (NOS). NO là 1 chất giãn mạch quan trọng của mạch máu tại khí quản, có đồng thời cả tác động giãn khi quản và kháng viêm, và được tổng hợp từ quá trình oxy hóa chất nền L-arginine, chất này được chuyển hóa bởi họ enzyme NOS. Arginase là 1 emzyme thiết yếu trong chu trình urê, chịu trách nhiệm chuyển hóa arginine thành ornithin và urê. Enzyme NOS và arginase có thể cùng hiện diện trong nhiều tình trạng viêm, dẫn đến cạnh tranh chất nền chung của chúng. Mặc dù việc đo lượng NO thở ra trong hen suyễn được chú ý nhiều hơn, các dữ liệu tích lũy cho thấy sinh khả dụng thấp của L-arginine cũng góp phần gây viêm, làm tăng đáp ứng và tái cấu trúc đường dẫn khí trong hen suyễn. Bất thường trong sự chuyển hóa arginine là một khái niệm mới về hen suyễn, gồm sự tăng hoạt tính quá mức của arginase, tăng nồng độ dimethyl arginine bất đối xứng, thay đổi sự vận chuyển arginine nội bào, và rối loạn chức năng NOS. Xác định các thay đổi trong chuyển hóa arginine có thể mang lại các chiến lược mới trong điều trị hen suyễn.

    Đóng tóm tắt
    Xem tóm tắt PDF Xem đầy đủ văn bản PDF