Nghiên cứu tăng trưởng: Những quan điểm dinh dưỡng, phân tử và nội tiết

Biên tập viên: M. Gillman, P. Gluckman, R. Rosenfeld NNI Workshop Series Vol .71 , 2012

Tóm tắt

Sự tăng trưởng và phát triển trong các giai đoạn bào thai và sau sinh, cũng như trong hai năm đầu đời rất quan trọng cho sức khỏe ngắn hạn và dài hạn. Có nhiều  yếu tố thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn này của cuộc đời, trong đó có dinh dưỡng, những yếu tố di truyền và ngoại di truyền, và sự điều chỉnh hóc-môn. Giáo sư M.Gillman, ngài P.Gluckman và giáo sư R.Rosenfeld biên tập ấn  bản này của chuỗi sách hội thảo, trả lời những câu hỏi rất quan trọng, ví dụ như, việc cho ăn ở trẻ nhũ nhi sớm ảnh hưởng lên sự tăng trưởng và phát triển lâu dài như thế nào, và sự thiếu hụt dinh dưỡng có liên quan như thế nào với những vấn đề sức khỏe như béo phì và suy dinh dưỡng. 

BÀI BÁO
  • Những ảnh hưởng sớm của dinh dưỡng lên tăng trưởng bào thai

    Tác giả: M. Makrides, A. Anderson, R. Gibson

    Trong thời gian mang thai, những yêu cầu chuyển hóa ở mẹ tăng; tuy nhiên, mối quan hệ giữa lượng ăn vào những dưỡng chất chính ở mẹ và tăng trưởng tối ưu ở bào thai không phải lúc nào cũng rõ ràng. Trong chương này, chúng tôi tổng quan lại những nghiên cứu ngẫu nhiên, đối chứng về những can thiệp dinh dưỡng trong thai kì, đặc biệt tập trung lên cân nặng lúc sinh và những trẻ nhũ nhi nhẹ cân so với tuổi thai (SGA). Trong những nghiên cứu về thay đổi lượng ăn vào các dưỡng chất đa lượng và năng lượng trong thai kì, những bổ sung trong đó protein chiếm <25% tổng năng lượng cho ra những kết quả khả quan nhất, làm giảm được 31-32% nguy cơ của trẻ nhũ nhi SGA, và tăng cân nặng lúc sinh (38-60g) so với nhóm chứng. Những nghiên cứu can thiệp một dưỡng chất, sử dụng bổ sung axit béo không no chuỗi dài n-3 (LCPUFA) cho thấy có gia tăng một ít cân nặng lúc sinh (≈50 g) và chiều dài lúc sinh (≈0.5 cm), có thể được giải thích bởi sự kéo dài tuổi thai (khoảng 2.5 ngày). Tuy nhiên, việc bổ sung n-3 LCPUFA trong thai kì lại không làm giảm được tỉ lệ trẻ nhũ nhi SGA. Các nghiên cứu bổ sung nhiều vi dưỡng chất ở các nước đang phát triển cho kết quả gia tăng cân nặng lúc sinh trung bình (22-44g) và làm giảm nguy cơ SGA khoảng 9-15%. Cần những nghiên cứu can thiệp dinh dưỡng tiếp theo, được thiết kế và thực hiện chặt chẽ, để đặc biệt phác họa những ảnh hưởng khác nhau ở những nước phát triển và những nước đang phát triển.

    Đóng tóm tắt
    Xem tóm tắt PDF Xem đầy đủ văn bản PDF