Vai trò của L.reuteri và trào ngược Dạ Dày Thực Quản ở trẻ nhỏ

Diễn giả: TS. BS Nguyễn Anh Tuấn
Đại Học Y Dược TP.HCM

Tóm tắt