Ứng dụng lâm sàng và lợi ích của công thức dinh dưỡng chuyên biệt cho bệnh Đái tháo đường

Diễn giả: Thạc sĩ Lorena Cheung
Chuyên gia dinh dưỡng - Chứng nhận về quản lý ĐTĐ nâng cao (Hoa Kỳ)
Giám đốc y khoa Khu vực Châu Á, Châu Phi, Châu Đại Dương,
Nestlé Health Science

Tóm tắt