Tối ưu hóa kiểm soát biến chứng trên bệnh nhân Đái tháo đường

Diễn giả: ThS.BS Lâm Văn Hoàng
Trưởng Khoa Nội tiết - Đái tháo đường
Bệnh viện Chợ Rẫy

Tóm tắt