Phòng ngừa nguyên phát các bệnh lý dị ứng thông qua dinh dưỡng

Diễn giả: Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn
Bộ môn Nhi - Đại Học Y Dược TP.HCM

Tóm tắt