Phòng ngừa dị ứng tiên phát. Một giấc mơ ?

Diễn giả: Giáo sư. Ulrich Wahn (Charité, Berlin, Đức)

Tóm tắt