Dinh dưỡng lâm sàng và Phương hướng phát triển tại bệnh viện Chợ Rẫy

Diễn giả: Ths. Bs. Lê Hữu Thiện Biên
Phó Chủ nhiệm bộ môn Hồi sức cấp cứu
Trường Đại Học Y Dược TP.HCM

Tóm tắt