Dinh dưỡng hợp lý phòng ngừa thừa cân béo phì

Diễn giả: TS.BS Trần Thị Minh Hạnh
Phó Giám Đốc Trung Tâm Dinh Dưỡng TP.HCM

Tóm tắt