Cập nhật dinh dưỡng trong điều trị bệnh nhân nặng - Chứng cứ đến đồng thuận từ chuyên gia

Diễn giả: TS.BS Lưu Ngân Tâm
Bệnh viện Chợ Rẫy
Hội dinh dưỡng lâm sàng TP.HCM (HoSPEN)
Trình bày tại: Báo cáo khoa học

Tóm tắt