Bài báo tin tức

Tăng nhẹ tỷ lệ béo phì ở trẻ vị thành niên Hoa Kỳ trong những năm gần đây

Được đăng:  Thứ Năm, Tháng Chín 01, 2016

Trong số trẻ vị thành niên Hoa Kỳ từ 2 đến 19 tuổi, có khoảng 17% trẻ béo phì trong giai đoạn 2011-2014. Trong 25 năm gần đây, tỷ lệ béo phì giảm trong nhóm 2-5 tuổi, cân bằng trong nhóm 6-11 tuổi, và tăng trong nhóm 12-19 tuổi.

Các nghiên cứu trước đây về béo phì ở trẻ em và trẻ vị thành niên cho thấy tỷ lệ trẻ béo phì tăng từ giai đoạn 1988-1994 đến 1999-2000, nhưng không thay đổi từ 2003-2004 đến 2011-2012, tuy nhiên tỷ lệ này giảm đáng kể ở độ tuổi 2-5. TS. Cynthia L. Ogden (Trung tâm thống kê sức khỏe quốc gia, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC, Hyattsville, MD) và cộng sự đã tìm hiểu khuynh hướng diễn tiến của béo phì và béo phì cực độ ở trẻ em và trẻ vị thành niên từ 2-19 tuổi, thông qua cân nặng và chiều cao, từ giai đoạn 1988-1994 đến 2013-2014 trong Nghiên cứu thăm dò sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia (NHANES). Béo phì được định nghĩa khi chỉ số khối cơ thể (BMI) từ bách phân vị thứ 95 trở lên theo giới trên bảng tăng trưởng BMI theo tuổi của CDC. Béo phì cực độ được định nghĩa khi BMI từ 120% trở lên của bách phân vị thứ 95 theo giới.

Các thông số được phân tích ở 40.780 trẻ em và trẻ vị thành niên (trung bình 11 tuổi; 49% nữ) từ giai đoạn 1988-1994 đến 2013-2014. Trong nhóm trẻ 2-19 tuổi, tần suất béo phì trong giai đoạn 2011-2014 là 17% và béo phì cực độ là 5,8%. Khuynh hướng béo phì ở trẻ em và trẻ vị thành niên thay đổi theo tuổi. Trong khoảng thời gian 25 năm đó, ở nhóm trẻ 2-5 tuổi, tần suất béo phì tăng cho đến giai đoạn 2003-2004 nhưng sau đó lại giảm (9,4% trong giai đoạn 2013-2014). Ở nhóm trẻ 6-11 tuổi, tần suất béo phì tăng cho đến giai đoạn 2007-2008 nhưng sau đó chững lại (17,4% trong giai đoạn 2013-2014). Ở nhóm trẻ 12-19 tuổi, tần suất béo phì tăng từ giai đoạn 1988-1994 (10,5%) cho đến giai đoạn 2013-2014 (20,6%). 

Khuynh hướng béo phì cực độ không thay đổi từ giai đoạn 1988-1994 đến 2013-2014 trong nhóm trẻ 2-5 tuổi, nhưng lại tăng trong nhóm trẻ 6-11 tuổi (4,3% trong giai đoạn 2013-2014) và trong nhóm trẻ 12-19 tuổi (9,1% trong giai đoạn 2013-2014).

Tần suất béo phì hay béo phì cực độ thay đổi không có ý nghĩa từ giai đoạn 2005-2006 đến giai đoạn 2013-2014, cho thấy sự thay đổi trong độ tuổi vị thành niên là không đáng kể.

Link:https://www.nestlenutrition-institute.org/News/Pages/Findings-suggest-small-increase-in-obesity-among-US-teens-in-recent-years.aspx