Bài báo tin tức

Ra mắt trang Web mới của Viện Dinh Dưỡng Nestlé ở Trung Đông

Được đăng:  Thứ Ba, Tháng Mười 15, 2013

Nếu bạn là Nhân viên Y tế hay nhà nghiên cứu ở vùng Trung Đông, bây giờ bạn có thể truy cập vào website, có nhiều ấn bản, đoạn phim, các hội thảo và nhiều hơn nữa.

Tất cả các thông tin được viết bởi các chuyên gia trong khu vực. Giống như các trang web quốc tế, trang web này hoàn toàn tối ưu hóa các thiết bị di động và bạn có thể cá nhân hóa tư liệu của bạn bằng cách thiết lập các sở thích cá nhân. Bạn có thể truy cập các nguồn thông tin mọi lúc, mọi nơi từ mọi thiết bị.

Để có thể truy cập được các nguồn tài liệu, xin hãy vào trang NNI toàn cầu