Bài báo tin tức

Nước và tình trạng hydrat hóa ở trẻ đi học

Được đăng:  Thứ Ba, Tháng Mười 15, 2013

Cung cấp nước đầy đủ là vấn đề quan trọng vì ở trẻ em rất dễ xảy ra tình trạng mất nước. Giáo sư Gerard Fridlander, người đứng đầu nghiên cứu kết luận rằng tình trạng hydrat hóa ở trẻ đi học phụ thuộc rất nhiều vào lượng nước và dịch uống vào. Nó cũng nhấn mạnh có một mối liên hệ tiềm tàng giữa trọng lượng trẻ và dịch nhập vào và tình trạng hydrat hóa cơ thể và trọng lượng tiềm năng của trẻ.

Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo bài báo cáo của Giáo sư Gerard Fridlander: Xem bài viết