Bài báo tin tức

Nhu cầu sữa cho sự phát triển và tăng trưởng của trẻ em

Được đăng:  Thứ Ba, Tháng Mười 15, 2013

Chúng ta đều biết sản phẩm từ sữa là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cung cấp dưỡng chất vi và đa lượng cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Nhưng số lượng tiêu thụ sữa ở trẻ em các nước công nghiệp đang giảm dần, hơn thế nữa, lượng sữa ở các nước đang phát triển còn thấp hơn. Giáo sư Lindsay H. Allen đã tổng kết các nghiên cứu trên thế giới về ảnh hưởng của sữa đến tình trạng dinh dưỡng và phát triển của trẻ em.

Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo bài báo cáo của Giáo sư Lindsay H. Allen: Xem bài viết