Bài báo tin tức

Hỗ trợ mới cho việc quản lý cân nặng trong thai kỳ

Được đăng:  Thứ Ba, Tháng Mười 15, 2013

Số lượng cân tăng trong thai kỳ đạt được ở phụ nữ mang thai có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mẹ và thai nhi. Khi bà mẹ quá nặng hay quá nhẹ cân sẽ ảnh hưởng sâu sắc và kéo dài, đặc biệt là cho đứa trẻ sau này.

Để giúp các bà mẹ và các nhà chăm sóc sức khỏe thai kỳ có thể quản lý cân nặng trong thời gian quan trọng này, Viện Y khoa Hoa Kỳ đã đưa ra một bộ công cụ mới và được hỗ trợ bởi một webinar. 

Toàn bộ bộ công cụ này gồm phần tương tác qua website, tài liệu hướng dẫn tăng cân, các câu chuyện tưởng tượng và trường hợp thực tế, đoạn phim, thu âm, tờ rơi và rất nhiều thể loại tài liệu khác.

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo tại trang web IOM Pregnancy Weight Gain Toolkit