Bài báo tin tức

Viện Dinh Dưỡng Nestlé - phát triển cùng bạn

Được đăng:  Thứ Sáu, Tháng Bảy 13, 2012

Trong những tháng gần đây, số lượng thành viên của chúng tôi đã liên tục phát triển và chúng tôi muốn nồng nhiệt chào đón tất cả các thành viên mới.

Kể từ khi khởi động gần hai năm trước, chúng tôi vẫn đang tiếp tục tăng cường các tin tức, thông tin và các nguồn trên trang web của Viện Dinh Dưỡng Nestlé nhằm giúp các chuyên gia y tế thuận tiện trong việc truy cập những kiến thức mới nhất về các chủ đề liên quan đến dinh dưỡng.

Một trong những cải tiến mới nhất của chúng tôi là sự bổ sung của mục "Viện Dinh Dưỡng Nestlé của tôi" ‘My NNI’, giúp lưu các mục và các thông tin yêu thích của bạn ở một nơi để bạn có tham khảo dễ dàng.

Gần đây, chúng tôi cũng đã cũng đã đẩy mạnh thêm phần hội thảo trực tuyến nổi tiếng của chúng tôi. Giờ đây, bạn có thể truy cập các slide thuyết trình, tìm kiếm các bài thuyết trình theo từ khóa và xem hội thảo của chúng tôi toàn màn hình, cung cấp cho nhiều cách thưởng thức và học hỏi từ các hội thảo của chúng tôi, bao gồm năm hội thảo quốc tế mới về Dinh Dưỡng nhi khoa, người lớn và dinh dưỡng thể thao trong năm nay.

Các nguồn lực khác trên trang web của chúng tôi bao gồm lịch sự kiện, thường xuyên cập nhật các sự kiện liên quan đến dinh dưỡng cùng với một bản tóm tắt của sự kiện, các công cụ thực hành để hỗ trợ bạn hàng ngày, e-learning, và truy cập vào một thư viện đầy đủ các bài báo và các ấn phẩm.

Tuy nhiên, trang web của chúng tôi chỉ là một trong các cách thu thập tin tức mới nhất và thông tin từ NNI. Bạn còn có thể tìm thấy chúng tôi trên Twitter @NNInstitute và xem hội thảo ngắn được lựa chọn trên kênh YouTube NNI.