Bài báo tin tức

Tuổi thơ hạnh phúc có liên quan tới sức khỏe tim mạch tốt hơn ở tuổi trưởng thành

Được đăng:  Thứ Ba, Tháng Giêng 20, 2015

Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, trẻ em đang tăng trưởng có những trải nghiệm tâm lý thuận lợi có thể có sức khỏe tim mạch tốt hơn ở tuổi trưởng thành so với những trẻ có hoàn cảnh ngược lại.

Trải nghiệm tâm lý tích cực bao gồm các yếu tố: sống trong một gia đình có thói quen ăn uống lành mạnh, an toàn tài chính, được ở trong một môi trường ổn định cảm xúc, và là nơi mà trẻ em học cách kiềm chế sự hung hăng và bốc đồng và trở nên đáng yêu trong tập thể. Các kết quả của nghiên cứu này đã được làm sáng tỏ trong tạp chí Circulation.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích 3.577 trẻ em ở độ tuổi 3-18 tuổi. Họ kiểm tra sáu yếu tố, đó là tình trạng kinh tế xã hội, sự ổn định cảm xúc, hành vi sức khỏe của cha mẹ, các sự kiện căng thẳng, tự điều chỉnh các vấn đề về hành vi và điều chỉnh về xã hội. Sau 27 năm theo dõi, họ đã đánh giá sức khỏe tim mạch của 1.089 người tham gia, tuổi từ 30-45.

Nghiên cứu phát hiện rằng những người tham gia có những lợi thế nhất về tâm lý ở thời kỳ tuổi nhỏ có điểm cao hơn về chỉ số sức khỏe tim mạch lý tưởng ở tuổi trưởng thành so với những người lúc nhỏ có lợi thế tâm lý kém nhất. Các nhà nghiên cứu đã tính toán "sức khỏe tim mạch lý tưởng" bằng cách dùng 7 chỉ tiêu cuộc sống của Hiệp Hội Tim Mạch Mỹ: năng động, kiểm soát cholesterol, ăn uống lành mạnh, kiểm soát huyết áp, giảm cân, giảm lượng đường trong máu và ngưng hút thuốc lá.

Họ phát hiện ra rằng khi trưởng thành, trẻ em có kinh nghiệm tâm lý tích cực tối đa có cơ hội lớn hơn 14% để trở thành một người trưởng thành có cân nặng bình thường, có cơ hội lớn hơn 12% trở thành một người lớn không hút thuốc và cơ hội lớn hơn 11% để trở thành người có glucose máu bình thường. "Các lựa chọn của cha mẹ có tác dụng lâu dài đối với sức khỏe tương lai của con em họ, và sự cải tiến trong bất kỳ một điều gì đều có thể có lợi ích thấy rõ" Laura Pulkki-Råback, tác giả chính của nghiên cứu, đã nói.

Những phát hiện này đã làm nổi bật một cách thích đáng tầm quan trọng của giai đoạn đầu đời, một giai đoạn mà các bệnh tim mạch có thể bám rễ. Như vậy, cả hai bằng chứng khoa học và hiểu biết truyền thống đều cho thấy rằng đầu tư vào hạnh phúc của một đứa trẻ thực sự có thể mang lại những kết quả tốt về lâu dài.

Xem nguồn thông tin: Bấm vào đây

A happy childhood is the link to better heart health in adulthood

Children who had favourable psychosocial experiences while growing up could have better cardiovascular health in adulthood compared to those who didn’t, say American researchers.

Positive psychosocial experiences include being in a family that practises healthy eating habits, is financially secure, offers a stable emotional environment, and where children learn to curb aggressiveness and impulsiveness and become socially amiable. The results of this study were elucidated in the journal Circulation.

The researchers analysed 3,577 children ranging in age from 3–18 years. They measured six factors, namely socioeconomic status, emotional stability, parental health behaviours, stressful events, self-regulation of behavioural problems and social adjustment. After 27 years of follow up, they assessed the cardiovascular health of 1,089 of the participants, now aged 30–45 years. 

The study found that participants with the most psychosocial advantages in youth scored higher on an ideal cardiovascular health index in adulthood than those with the least psychosocial advantages. The researchers calculated "ideal cardiovascular health” using the American Heart Association's Life's Simple 7: being active, controlling cholesterol, eating healthy, controlling blood pressure, losing weight, reducing blood sugar and stopping smoking.

They found that children with maximum positive psychosocial experiences had 14% greater chance of being a normal weight adult, 12% greater chance of being a non-smoking adult and 11% greater chance of having normal blood glucose as an adult. "The choices parents make have a long-lasting effect on their children's future health, and improvement in any one thing can have measurable benefits," said study senior author 
Laura Pulkki-Råback.

These findings aptly highlight the importance of early life stages, a phase during which cardiovascular diseases may take root. Thus, both scientific evidence and traditional wisdom suggest that investing in a child’s welfare could indeed yield long-term good results.

News source : Click Here!