Bài báo tin tức

Tình trạng làm trống dạ dày ở trẻ có hoặc không có trào ngược dạ dày thực quản theo các loại sữa

Được đăng:  Thứ Bảy, Tháng Tám 16, 2014

C. Billeaud, J. Guillet và B. Sandler

Nghiên cứu này được thiết kế để xác định tác dụng của thành phần sữa và ảnh hưởng của trào ngược dạ dày thực quản (Gastro-Oesophageal Reflux, GOR) lên tình trạng làm trống dạ dày. Cienoesogastrocintigraphy (COGS) được thực hiện trên 201 trẻ nhũ nhi từ 0-1 tuổi để phát hiện GOR, và cung cấp một phương tiện dự đoán tình trạng làm trống dạ dày (Gastric Emptying, GE). Chín mươi trẻ nhũ nhi không có GOR và tham gia vào nhóm chứng; 111 trẻ có GOR. Những trẻ này được nuôi bằng sữa mẹ hoặc các loại sữa công thức tiêu chuẩn khác nhau. Ngoài ra, 20 trẻ bú công thức sữa whey thủy phân đã được thử nghiệm. Một khối lượng thích hợp của sữa được đánh dấu bằng lưu huỳnh dạng keo Tc (200 microcuries). Đo lường phóng xạ dạ dày được thực hiện trong 30 phút và 120 phút sau khi uống.