Bài báo tin tức

Thông báo ra mắt trang web của Viện Dinh Dưỡng Nestlé trên Twitter

Được đăng:  Thứ Sáu, Tháng Ba 30, 2012

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cách thức mới để giao tiếp với các thành viên của chúng tôi và với các bên liên quan khác trong cộng đồng dinh dưỡng. Vì vậy chúng tôi hết sức vui mừng thông báo rằng chúng tôi sẽ đưa tài khoản NNI Twitter vào sử dụng (@NNInstitute).

Chúng tôi hy vọng cách cung cấp cũng như cách thức thuận tiện để lấy các thông tin mới nhất về khoa học dinh dưỡng mà NNI đã cung cấp, đây sẽ là sự mở rộng cách tham gia trực tuyến vào NNI và cung cấp cách tương tác mới với bạn, thành viên của chúng tôi.

Bắt đầu bằng sự kiện Sinh học thực nghiệm năm 2012 tại San Diego, chúng tôi sẽ được sử dụng Twitter để mang lại cho bạn những tin tức mới nhất và diễn biến từ các hội nghị dinh dưỡng toàn cầu mà NNI tham dự trong suốt cả năm. Vì vậy, nếu bạn đang tham dự EB 2012, hãy theo chúng tôi trên Twitter để giữ liên lạc với NNI trong hội nghị, và nếu bạn không thể đến dự hội nghị, hãy theo chúng tôi để là một phần của sự kiện lớn này.

Chúng tôi mong gặp bạn tại Twitter @NNInstitute