Bài báo tin tức

Probiotic cho thấy nhiều lợi ích trên trẻ sinh non

Được đăng:  Thứ Ba, Tháng Sáu 16, 2015

Viêm ruột hoại tử và các bệnh đường ruột khác là mối lo ngại lớn ở các trẻ sinh non. Một phân tích tổng quan gần đây cho thấy việc bổ sung vào dinh dưỡng đường ruột 1 chủng probiotic đặc biệt có tên là Lactobacillus reuteri DSM 17938 có thể làm giảm nguy cơ viêm ruột hoại tử và không dung nạp thức ăn ở trẻ sinh non.

Được công bố trực tuyến trên Tạp chí Dinh Dưỡng Đường Tĩnh mạch  và Đường Ruột (Journal of Parenteral and Enteral Nutrition JPEN), phân tích đã xem xét các nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng và không có đối chứng có bổ sung L. reuteri DSM 17938 ở trẻ sinh non.

Các nhà nghiên cứu đã đưa vào các nghiên cứu có so sánh việc dùng qua đường ruột chủng L. reuteri DSM 17938 hoặc chủng mẹ L. reuteri ATCC 55730 trong 10 ngày đầu sau khi sinh và tiếp tục trong 7 ngày với giả dược hoặc chứng, và các nghiên cứu so sánh việc sử dụng chủng L. reuteri DSM 17938 với một chủng probiotic khác.

Phân tích tổng quan các nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng cho thấy có sự cải thiện có ý nghĩa thống kê đối với viêm ruột hoại tử, trong khi các nghiên cứu ngẫu nhiên không đối chứng không cho thấy sự cải thiện có ý nghĩa. Mặc dù các nhà nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết phải có các nghiên cứu lớn hơn để đi đến một kết quả tích cực đáng tin cậy, các kết quả cho thấy rằng việc bổ sung L. reuteri DSM 17938 có tiềm năng không chỉ làm giảm nguy cơ của viêm ruột hoại tử mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc dinh dưỡng qua đường ruột ở trẻ sinh non.