Bài báo tin tức

Những giấc ngủ ngắn ban ngày của trẻ em trên 2 tuổi có thể dẫn đến chất lượng giấc ngủ về đêm kém

Được đăng:  Thứ Tư, Tháng Hai 18, 2015


Chiều dài tổng thể và chất lượng của giấc ngủ ở một đứa trẻ chập chững biết đi thường được kết hợp với sức khỏe và phát triển tốt do đó cha mẹ / người chăm sóc khuyến khích trẻ ngủ ngắn trong ngày. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng mặc dù tốt, ngủ ngắn ban ngày ở trẻ em trên 2 tuổi có thể dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém trong đêm.

Các nhà nghiên cứu muốn tìm ra các tác động của ngủ ngắn ban ngày trên thời gian và chất lượng ngủ đêm, trên hành vi, nhận thức và sức khỏe thể chất của trẻ nhỏ. Họ xem xét 26 nghiên cứu có liên quan từ một nhóm 781 trẻ. Những nghiên cứu này đã đánh giá ảnh hưởng của ngủ ngắn ban ngày ở trẻ em lên đến 5 tuổi. Các kết quả của báo cáo được công bố trên tạp chí “Archives of Disease in Childhood”.

Các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy rằng ngoài 2 tuổi, giấc ngủ ngắn ban ngày có thể trì hoãn khởi phát giấc ngủ và làm giảm tổng thời gian ngủ ban đêm của trẻ. Mối liên hệ giữa ngủ ngắn ban ngày ở trẻ nhỏ và các hiệu ứng bất lợi có thể của nó đối với sức khỏe không thể được đánh giá là do các mô hình giấc ngủ ngắn ban ngày khác nhau của trẻ em trong các nghiên cứu.

Nói về những phát hiện này, các nhà nghiên cứu trên cho biết, "Ảnh hưởng của giấc ngủ đêm trên sự phát triển và sức khỏe của trẻ em ngày càng được ghi nhận, nhưng cho đến nay chưa có đủ bằng chứng để chỉ ra giá trị của việc kéo dài ngủ ngắn ban ngày, dù ở nhà hay trong nhà trẻ, có một thời chỉ ngủ một giấc vào ban đêm". Các nhà nghiên cứu đề nghị xem xét lại lịch sử ngủ ngắn ban ngày, đặc biệt ở trẻ em gặp các vấn đề giấc ngủ.

Xem nguồn thông tin: Bấm vào đây

Daytime naps in children above 2 years may lead to poor nighttime sleep quality

The total length and quality of sleep in a toddler is generally associated with good health and development causing parents/caregivers to encourage daytime napping. However, a recent review found that though good, daytime napping in young children above 2 years of age may lead to poor sleep quality in the night.

The researchers aimed to find out the impact napping has on young children's night-time sleep quality, behaviour, cognition and physical health. They reviewed 26 relevant studies from a pool of 781. These studies evaluated the effect of napping in children up to 5 years of age. The results of the review were published in the journal Archives of Disease in Childhood.

The researchers found evidence suggesting that beyond the age of 2, daytime napping may delay sleep onset and shorten the overall amount of night-time sleep a child experiences. The link between napping in young children and its possible detrimental effects on health could not be evaluated due to the differing nap patterns of the children in the studies. 

Talking about these findings, the researchers said, “The impact of night sleep on children's development and health is increasingly documented, but to date there is not sufficient evidence to indicate the value of prolonging napping, whether at home or in childcare contexts, once sleep has consolidated into night.” The researchers suggest reviewing the daytime napping history especially in children experiencing sleep issues

News source : Click Here