Bài báo tin tức

Nhu cầu Protein ở trẻ nhỏ

Được đăng:  Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2013

Viện Dinh Dưỡng Nestlé, khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương - Số 7

Tác giả: Marco Turini - Giám Đốc Y khoa Viện Dinh Dưỡng Nestlé - Khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Hans van Goudoever - Giáo sư Nhi Khoa - Bệnh viện Nhi Emma, Đại học VU và AMC - Trung tâm y tế Amsterdam, Hà Lan.

Xem bài viết tiếng Anh
Xem bài viết tiếng Việt