Bài báo tin tức

Não có thể giữ một đầu mối cho việc giảm cân

Được đăng:  Thứ Năm, Tháng Giêng 22, 2015

Người ta có thể nghĩ rằng một cách thức tốt để giảm cân là kiểm soát các chồi vị giác ở lưỡi. Đáng ngạc nhiên là não bộ có thể ảnh hưởng lên việc giảm cân bằng cách tác động trên 2 nội tiết tố, các nhà nghiên cứu của một nghiên cứu mới đã nói như vậy.

Được công bố trên tạp chí Cell, nghiên cứu này xác định các cơ chế phân tử mà hệ thần kinh có thể sử dụng để kích thích sự đốt cháy chất béo. Cơ chế này dựa trên tác động kết hợp của 2 nội tiết tố, đó là leptin, một chất ức chế cảm giác thèm ăn được tạo ra trong các tế bào mỡ, và insulin, được sản xuất trong tuyến tụy. Hai hoóc-môn này hoạt động trên một nhóm các tế bào thần kinh dẫn đến phản ứng đốt cháy chất béo.

Theo các nhà nghiên cứu, mức độ của 2 kích thích tố này là một sự phản ánh của chất béo trong cơ thể. Mức độ cao của leptin thể hiện việc tăng trữ mỡ, trong khi đó, mức insulin giúp dự đoán dự trữ mỡ trong tương lai. Họ quan sát thấy rằng 2 kích thích tố này tương tác với các tế bào thần kinh proopiomelanocortin (POMC) hiện diện trong tế bào thần kinh vùng dưới đồi của não. Sự tương tác này giúp trong việc gửi tín hiệu khuyến khích việc chuyển đổi chất béo trắng (được lưu trữ) thành chất béo nâu (giúp trong việc đốt cháy chất béo).

Trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc chuyển đổi chất béo trắng thành nâu đã được quy định bởi các men (enzyme) gọi là các phosphatase. Giảm mức độ phosphatase đưa đến việc tăng chuyển hóa chất béo nâu và đốt cháy chất béo. Họ phát hiện ra rằng trong điều kiện bình thường, quá trình này đã giúp duy trì trọng lượng cơ thể, nhưng trong trường hợp của bệnh béo phì gây ra bởi một chế độ ăn uống sai lầm, cơ chế này đã bị phá vỡ.

Bình luận về những phát hiện này, các nhà nghiên cứu cho biết, "Cuối cùng, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể giúp mọi người giảm cân bằng cách nhắm mục tiêu vào hai enzym này. Biến mỡ trắng thành mỡ nâu là một cách tiếp cận mới rất thú vị để phát triển các tác nhân giảm cân. "

Xem nguồn thông tin: Bấm vào đây 

The brain could hold a clue for weight loss

One would think a good way to lose weight would be to control the taste buds in the tongue. Surprisingly, the brain can bring about weight loss by influencing the action of 2 hormones, say researchers of a new study. 

Published in the journal Cell, the study identified the molecular mechanism by which the nervous system can stimulate fat burning. This mechanism is based on the combined action of 2 hormones, namely leptin, an appetite suppressant generated in fat cells and insulin, which is produced in the pancreas. These 2 hormones act on a group of neurons to bring about fat burning.

According to the researchers, the levels of these 2 hormones are a reflection of the fat in the body. High levels of leptin indicate increased fat stores, whereas insulin levels help predict future fat reserves. They observed that these 2 hormones interact with proopiomelanocortin (POMC) neurons present in the brain’s hypothalamus. This interaction helps in sending signals that encourage the conversion of white fat (which is stored) into brown fat (which helps in fat burning). 

In the laboratory setting, the researchers found that the conversion of white to brown fat was regulated by enzymes called phosphatases. Lowering the levels of phosphatase brought about increased brown fat conversion and fat burning. They found that under normal conditions, this process helped maintain body weight, but in case of obesity caused by a faulty diet, this mechanism was disrupted. 

Commenting on these findings, the researchers said, “Eventually, we think we may be able to help people lose weight by targeting these two enzymes. Turning white fat into brown fat is a very exciting new approach to developing weight loss agents.”

News source : Click Here