Bài báo tin tức

NNI tài trợ giải thưởng bác sĩ trẻ Fomon

Được đăng:  Thứ Ba, Tháng Giêng 01, 2013

Hàng năm giải thưởng bác sĩ trẻ Samuel J. Fomon  được trao cho một bác sĩ dự kiến sẽ hoàn thành đào tạo sau tiến sĩ y khoa trong vòng mười năm tới, cho sự xuất sắc trong công việc thuộc lĩnh vực dinh dưỡng nhi khoa và dinh dưỡng trẻ nhỏ, sự  tăng trưởng của trẻ hoặc thành phần cơ thể của trẻ nói riêng.

Là giải thưởng danh dự Tiến sĩ Fomon, người tiên phong trong nghiên cứu dinh dưỡng trẻ em, nghiên cứu tác động đến việc nuôi dưỡng trẻ em được quan tâm đặc biệt.

Giải thưởng năm 2012 được tài trợ bởi Viện Dinh Dưỡng Nestlé và sẽ trao tại Sinh học thực nghiệm 2012, diễn ra vào tháng tư tại San Diego.

Giải thưởng năm 2011 đã được trao cho Renan Orellana, trường đại học Y Baylor.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin chi tiết về người chiến thắng năm 2012 sau khi trao giải vào tháng tư. Để biết thêm chi tiết về EBC (Experimental Biology Conference) 2012, hãy truy cập vào trang sự kiện của chúng tôi  tại đây Click here.