Bài báo tin tức

NNI kỷ niệm 30 năm tranh luận chất lượng dinh dưỡng

Được đăng:  Thứ Ba, Tháng Giêng 01, 2013

Để giúp cải thiện dinh dưỡng toàn cầu, từ năm 1981, Nestlé đã tổ chức hơn 70 hội thảo quốc tế cho các chuyên gia khoa học và nhân viên y tế. Trong 30 năm qua, chúng tôi tự hào đã tập hợp được những bộ óc có uy tín nhất trên thế giới tham gia tranh luận và thảo luận về một loạt các chủ đề quan trọng, giúp nâng cao hiểu biết về các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng và nâng cao đời sống.

Mỗi hội thảo cung cấp một diễn đàn xem xét ở cấp cao nhất và thảo luận xung quanh các chủ đề dinh dưỡng quan trọng, bao gồm cả dinh dưỡng trẻ em, dinh dưỡng lâm sàng và dinh dưỡng thể thao dành cho người lớn.

Thông qua trang web gần đây đã được cải thiện của chúng tôi, một thư viện khổng lồ về sách hội nghị của chúng tôi trong suốt 30 năm thông tin dinh dưỡng và nghiên cứu, bao gồm các hình thức trực tuyến của các hội thảo của chúng tôi được tổ chức từ năm 2005, cung cấp miễn phí cho bất cứ ai trong cộng đồng y tế, khoa học. Với ba cuộc hội thảo tiếp tục lên kế hoạch cho năm 2012, chúng tôi mong muốn mang lại cho bạn nhiều hiểu biết hơn về một số trong những vấn đề dinh dưỡng quan trọng nhất của ngày hôm nay.

Hãy ghé thăm phần Hội nghị trực tuyến trên trang web để tìm hiểu thêm về các hội thảo thường xuyên của chúng tôi