Bài báo tin tức

Khoản tài trợ ALA-NNI hỗ trợ nghiên cứu mang tính cách mạng về hiện tượng nuốt khó ở bệnh nhân Parkinson.

Được đăng:  Thứ Hai, Tháng Năm 14, 2012

Quỹ tài trợ Nghiên cứu hiện tượng nuốt khó của Viện Dinh Dưỡng ALA-Nestlé đã được thành lập để thúc đẩy sự tiến bộ của những can thiệp và đào tạo về nuốt khó thông qua hợp tác nghiên cứu liên ngành.

Năm nay, giải thưởng trị giá 10.000$US đã được trao cho tiến sĩ Cara Stepp để hỗ trợ nghiên cứu mang tính cách mạng của bà về 'Điều khiển tự nguyện hệ thống cơ cổ trước trong nuốt khó ở bệnh nhân Parkinson'. Nghiên cứu của bà đã được chọn ứng dụng vào thực tế để cải thiện phương pháp phục hồi chức năng cho bệnh nhân mắc bệnh Parkinson, những người có nguy cơ nuốt khó cao.

Trong nghiên cứu của mình, Tiến sĩ Stepp sẽ mô tả sự kiểm soát tự nguyện của các hệ thống cơ cổ trước của bệnh nhân Parkinson mắc chứng nuốt khó và mối tương quan với chức năng nuốt và chất lượng sống của họ. Kiểm soát cơ bắp sẽ được kiểm tra bằng trò chơi video phản hồi sinh học một điện cơ đồ bề mặt mới (sEMG). Tiếp theo nghiên cứu của mình, Tiến sĩ Stepp sẽ gửi một bài báo công bố trong The Laryngoscope.

Giải thưởng này được đưa ra bởi Viện Dinh dưỡng Nestlé phối hợp với Đài Tiếng nói Laryngological Mỹ và Quỹ Nghiên cứu Giáo dục (American Laryngological Voice and Research Education Foundation - ALVRE), Viện Hàn Lâm Tai Mũi Họng Hoa Kỳ - Quỹ Phẫu thuật Đầu & Cổ (American Academy of Otolaryngology – Head & Neck Surgery Foundation - AAO-HNSF), và Hợp phần Nghiên cứu Nỗ lực Tập trung vào Tai Mũi Họng (Centralized Otolaryngology Research Effort - CORE).