Bài báo tin tức

IPOKRATES cho phép truy cập miễn phí vào các bài giảng trên IP-teleducation-tv từ ngày 2 đến 30 tháng 4 năm 2103

Được đăng:  Thứ Năm, Tháng Hai 14, 2013

Các IPOKRATES sẽ mang đến cơ hội đặc biệt duy nhất để xem tất cả các bài giảng IPOKRATES IPO-teleducation-tv miễn phí từ ngày 02 tháng 4 đến tháng 30,2013. Để xem chương trình này, vui lòng vào        Click here !

Tv IPOKRATES-teleducation cũng trình bày các bài giảng tổ chức bởi trường IPOKRATES tại các cuộc hội thảo của IPOKRATES. Những bài giảng được liệt kê dưới đây đều có sẵn tại Click here !.
Hãy theo đường dẫn này và click vào tv-IPO!

Các bài giảng trong hội thảo:

1. Ngăn ngừa và bảo vệ não và phổi khỏi những tai nạn và thương tích, Rome 2011 Giảng viên: Ferriero Donna, Cilio Maria Roberta, Mercuri Eugenio, Jobe Alan, Morley Colin, Thebaud Bernard

2. Tim mạch Nhi khoa, La Spezia 2011 Giảng viên: Friedberg M, Hasbani K, Sanders SP, Shirali G, Silverman N

3. Dinh dưỡng và Tiêu hóa, Athens 2011 Giảng viên: Neu J, Bell Ed, Hay W, Martin C

4. Chăm sóc toàn diện trẻ sơ sinh non tháng, Lecco 2012 Giảng viên: Costeloe K, Juul S, Navarro S, Rojas M

5. Huyết động học Sơ sinh, Porto 2012 Giảng viên: Seri I, Kluckow M, Greisen G, Noori S

6. Bài hay nhất của IPOKRaTES: Cập nhật về Sơ sinh, Leuven 2012 Giảng viên: Aschner J, Keszler M, Martin R, van Kaam A, Polin R, Haque K, Neu J, Hay W, Young T, Cilio RM, Groendendaal F, Inder TE, Toet M, Noori S.