Bài báo tin tức

Hướng dẫn sử dụng probiotic trong điều trị bệnh dị ứng

Được đăng:  Thứ Hai, Tháng Tư 27, 2015

Proiotic đã được ghi nhận về khả năng đáp ứng điều hòa miễn dịch và việc bổ sung chúng được đề xuất như một điều trị dự phòng cho các trẻ sơ sinh có bệnh dị ứng.

Để tìm hiểu sâu hơn về điều này, Tổ Chức Dị Ứng Thế Giới (WAO - World Allergy Organization) đã triệu tập một ban soạn thảo hướng dẫn để đưa ra các khuyến nghị dựa trên bằng chứng về việc sử dụng probiotic trong điều trị bệnh dị ứng.

Bằng cách dùng các câu hỏi lâm sàng phù hợp nhất, ban soạn thảo đã tiến hành thực hiện một phân tích tổng quan hệ thống các nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng về probiotic trong điều trị bệnh dị ứng, sau đó dùng thang điểm của hệ thống Phân loại các Khuyến nghị dựa trên sự Đánh giá, Phát triển và Ước lượng (GRADE - Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) để phát triển các khuyến nghị. Đặc biệt, ban soạn thảo đã tìm kiếm và xem xét chứng cứ về các tác động đến sức khỏe, chi phí và sở thích của bệnh nhân, và việc sử dụng nguồn lực (đến tháng 11 năm 2014).

Ban soạn thảo đã kết luận rằng những bằng chứng hiện có không chỉ ra rằng bổ sung probiotic làm giảm nguy cơ phát triển dị ứng ở trẻ em. Tuy nhiên, xem xét tất cả các kết quả quan trọng trong bối cảnh này, ban soạn thảo hướng dẫn của WAO quyết định rằng lợi ích thực sự lớn nhất có được từ việc sử dụng probiotic chủ yếu là kết quả từ việc phòng ngừa bệnh chàm (eczema).
Dựa vào điều này, ban soạn thảo hướng dẫn của WAO đề nghị sử dụng probiotic cho:

a) Phụ nữ mang thai có nguy cơ cao sinh ra trẻ bị dị ứng;
b) Phụ nữ đang cho con bú mà trẻ có nguy cơ cao phát triển bệnh dị ứng; và
c) Trẻ nhũ nhi có nguy cơ cao phát triển bệnh dị ứng.

Tất cả các khuyến nghị đều có điều kiện và được hỗ trợ bởi rất ít bằng chứng có giá trị và được dành để hỗ trợ các bậc cha mẹ, các nhà lâm sàng và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác trong việc đưa ra quyết định có nên sử dụng probiotic trong thai kỳ, trong thời gian cho con bú hoặc cho trẻ nhũ nhi hay không.

Đọc tất cả các khuyến nghị trong báo cáo của ban soạn thảo của WAO: