Bài báo tin tức

Học bổng nghiên cứu mới nhằm hiểu biết thêm dinh dưỡng toàn cầu.

Được đăng:  Thứ Sáu, Tháng Chín 14, 2012

Chương trình Học bổng nghiên cứu mới của Viện Dinh Dưỡng Nestlé nhằm giúp xây dựng năng lực nghiên cứu dinh dưỡng trên toàn cầu, và hơn nữa sự hiểu biết về dinh dưỡng toàn cầu và tác động của nó đối với các nữ thanh niên, sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Chương trình này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trẻ từ bất cứ nơi nào trên thế giới, tạo cơ hội cho lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến nữ thanh niên, sức khỏe bà mẹ & trẻ em và dinh dưỡng. Học bổng sẽ được trao cho các ứng cử viên thành công để hỗ trợ nghiên cứu của họ. Tất cả các tổ chức làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu Dinh dưỡng và sức khỏe của nữ thanh niên, sức khỏe bà mẹ và trẻ em có đủ điều kiện để trở thành cơ sở học tập nghiên cứu.

Để biết thêm chi tiết chương trình học bổng nghiên cứu của NNI và cách nộp đơn, hãy truy cập vào Phần học bổng của trang web của NNI Fellowship section. Vòng tuyển dụng đầu tiên đã được mở và thời hạn nộp đơn cuối cùng là ngày 01 tháng 10. Thời hạn nộp đơn tiếp theo là 01 tháng tư năm 2013.