Bài báo tin tức

Học bổng nghiên cứu của NNI - có thể giúp bạn nghiên cứu xa hơn?

Được đăng:  Thứ Tư, Tháng Hai 13, 2013

Học bổng nghiên cứu của NNI - bạn có thể nghiên cứu xa hơn? Chương trình Học bổng nghiên cứu của NNI được thành lập nhằm xây dựng năng lực về nghiên cứu dinh dưỡng trên toàn cầu và hỗ trợ các chuyên gia trẻ tuổi có quan tâm đến dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em.

Thông qua chương trình, các ứng viên thành công có thể nhận được học bổng lên đến 20.000 CHF hỗ trợ cho các nghiên cứu của họ về ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sức khỏe của phụ nữ trẻ, bà mẹ và trẻ em.

Năm 2012, chúng tôi đã nhận được 20 đơn và đã trao 5 học bổng.  Bạn có thể là một trong những người kế tiếp!

Đơn xin học bổng hiện đã được nhận cho chương trình học bổng kế tiếp của NNI.  Thời hạn nộp đơn là 01 tháng tư 2013. Để biết thêm thông tin và cách nộp đơn, hãy truy cập vào trang Học bổng NNI (Fellowship NNI) trên trang web của chúng tôi. Xem bài viết