Bài báo tin tức

Học bổng NNI: tài trợ đầy hứa hẹn cho các chuyên gia sức khỏe trẻ tuổi

Được đăng:  Thứ Sáu, Tháng Chín 12, 2014

Một lần nữa vào thời gian này hằng năm Viện Dinh dưỡng Nestlé mời các chuyên gia sức khỏe trẻ tuổi nộp đơn cho một trong những học bổng của mình, giúp họ cơ hội để tiếp tục việc đào tạo và nghiên cứu dinh dưỡng của họ. 

Từ năm 1981, các khoản tài trợ đã giúp cho hơn 500 bác sĩ trẻ và các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới theo đuổi đào tạo sau đại học trong một số lĩnh vực liên quan đến dinh dưỡng tại các tổ chức hàng đầu. Điều này đã giúp xây dựng năng lực toàn cầu trong nghiên cứu dinh dưỡng, và gia tăng sự hiểu biết toàn cầu về dinh dưỡng và tác động của nó đối với sức khỏe của phụ nữ trẻ, các bà mẹ và trẻ em nói riêng. 

Hãy khuyến khích các chuyên gia trẻ làm việc trong lĩnh vực của bạn nộp đơn giành một học bổng ngay hôm nay. 

Tất cả các đơn phải được nhận trước 1 tháng 10 năm 2014. Chi tiết nộp đơn thế nào, cũng như tất cả các biểu mẫu đều có trên trang Giáo dục và Tài nguyên của trang web NNI. 

Hiện có hai loại học bổng: 

Học bổng nghiên cứu * 

Các khoản tài trợ nghiên cứu được dành cho chuyên gia y tế áp dụng cho đào tạo nghiên cứu sau đại học. Thời gian đào tạo có thể kéo dài đến 12 tháng. Tất cả các tổ chức cung cấp một chương trình đào tạo trong lĩnh vực của bà mẹ và / hoặc sức khỏe trẻ em và dinh dưỡng đều đủ điều kiện là một cơ quan chủ quản. 

Học bổng lâm sàng * 

Học bổng lâm sàng của chúng tôi được đặc biệt dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sau đại học từ các nước đang phát triển làm việc trong lĩnh vực dinh dưỡng và tiêu hóa nhi khoa . Các chương trình lâm sàng kéo dài từ 12 đến 24 tháng và được phân phối thông qua các tổ chức hàng đầu được liệt kê trên trang web của chúng tôi. 

* Không dành cho các Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe tại Hoa kỳ 

Để biết thêm thông tin về Học bổng NNI, truy cập vào Trang học bổng trên trang web NNI.