Bài báo tin tức

Học bổng NNI; tài trợ cho các chuyên gia y tế trẻ nhiều triển vọng

Được đăng:  Thứ Hai, Tháng Chín 16, 2013

Thời gian này trong năm, một lần nữa Viện Dinh Dưỡng Nestlé lại mời những chuyên gia y tế trẻ nộp đơn xin học bổng, trao cho họ cơ hội đào tạo và nghiên cứu sâu hơn về dinh dưỡng. 

Từ năm 1981, những học bổng tài trợ này đã giúp được hơn 500 bác sĩ và các nhà khoa học trẻ từ khắp nơi trên thế giới theo đuổi chương trình đào tạo sau đại học tại các viện nghiên cứu hàng đầu trong nhiều lĩnh vực liên quan đến dinh dưỡng. Điều này giúp xây dựng năng lực toàn cầu về nghiên cứu dinh dưỡng, hiểu biết nhiều hơn về dinh dưỡng toàn cầu và tác động của nó lên sức khỏe của nữ thanh niên, người mẹ và trẻ em nói riêng. 

Hãy khuyến khích các bác sĩ chuyên khoa trẻ tuổi làm việc trong lĩnh vực của bạn nộp đơn xin học bổng ngay hôm nay. 

Hạn nộp đơn đến ngày 1 tháng 10 năm 2013. Chi tiết và cách nộp đơn cũng như các biểu mẫu yêu cầu có thể tìm tại Trang đào tạo và Nguồn lực của trang web NNI.

Có hai loại học bổng:

Học bổng nghiên cứu
Những tài trợ cho nghiên cứu dành cho tất cả các chuyên gia trẻ trong thời gian kéo dài đến 6 tháng về lĩnh vực sức khỏe phụ nữ trẻ; sức khỏe và dinh dưỡng phụ nữ và trẻ nhũ nhi.

Học bổng lâm sàng
Học bổng lâm sàng của chúng tôi chỉ đặc biệt dành cho các bác sĩ chuyên khoa mới ra trường từ các nước đang phát triển muốn học lâm sàng sau đại học về chuyên ngành sức khỏe bà mẹ trẻ nhũ nhi, dinh dưỡng và tiêu hóa nhi khoa. Các chương trình lâm sàng kéo dài 12 đến 24 tháng và được phân bổ vào các viện nghiên cứu hàng đầu trong danh sách đăng trên website. (Chương trình này không dành cho công dân Mỹ).

Để biết thêm thông tin về các học bổng của NNI, vào trang Học bổng trong trang web của NNI.