Bài báo tin tức

GINI Nghiên cứu tiết lộ kết quả của biểu hiện dị ứng 15 năm sau can thiệp sớm với các công thức thủy phân

Được đăng:  Thứ Hai, Tháng Hai 22, 2016Mười lăm năm trước, Nghiên cứu Can thiệp Dinh Dưỡng Trẻ Nhũ Nhi Đức (German Infant Nutritional Intervention - GINI) được đặt ra để đánh giá mối liên quan giữa can thiệp sớm với các công thức thủy phân ở trẻ em với nguy cơ cao phát triển dị ứng và các kết quả dị ứng thực tế ở trẻ nhũ nhi.

Với dữ liệu về tác động lâu dài của công thức thủy phân về dị ứng là khan hiếm, khoảng thời gian dài hạn của nghiên cứu này là một yếu tố quan trọng. Những người tham gia nghiên cứu GINI đã nhận được một trong bốn công thức dinh dưỡng trong bốn tháng đầu tiên của cuộc đời như sản phẩm thay thế sữa mẹ nếu cần thiết: Đạm Whey thủy phân một phần hoặc toàn phần (pHF-W, eHF-W), đạm casein thủy phân toàn phần (eHF-C) hoặc công thức sữa bò tiêu chuẩn (CMF) để tham khảo. Mối liên hệ giữa các công thức và tích lũy của tỷ lệ hiện mắc và tỷ lệ mới mắc (the cumulative incidence and prevalence) từ báo cáo của cha mẹ về hen suyễn, viêm mũi dị ứng (Allergic rhinitis AR) và bệnh chàm được Bác Sĩ chẩn đoán cũng như chỉ số spirometric và nhạy cảm, đã được kiểm tra bằng các mô hình tuyến tính tổng quát.

Các kết quả của 15 năm theo dõi nghiên cứu GINI xác nhận rằng hiệu quả phòng ngừa được báo cáo trước đây của các công thức đạm casein thủy phân toàn phần eHF-C và đạm Whey thủy phân một phần pHF-W trên viêm da dị ứng (eczema) được duy trì cho đến tuổi vị thành niên mà không có sự tồn tại của một hiện tượng dội lại (rebound). Quan trọng nhất là nó cũng cho thấy rằng theo dõi trong những năm qua đã có hiệu quả đáng kể của công thức đạm casein thủy phân toàn phần eHF-C và đạm Whey thủy phân một phần pHF-W có liên quan đến cấp cứu ít hơn của dị ứng phấn hoa (sốt cỏ khô- Hay fever) / viêm mũi dị ứng. Tỷ lệ hiện mắc thấp hơn của bệnh suyễn trong nhóm công thức đạm casein thủy phân toàn phần eHF-C và đạm Whey thủy phân một phần pHF-W, nhưng không đáng kể sau này. Không công thức nào có ảnh hưởng đến nhạy cảm IgE.

Đây là nghiên cứu dài hạn đầu tiên của các công thức thủy phân thử nghiệm tác động của công thức đạm casein thủy phân toàn phần eHF-C và công thức đạm Whey thủy phân một phần pHF-W trên kết quả dị ứng ở 15 tuổi. Các hiệu ứng nổi bật và phù hợp nhất cho cả công thức đạm casein thủy phân toàn phần eHF-C và công thức đạm Whey thủy phân một phần pHF-W là giảm tỷ lệ mắc chàm từ khi sinh trở về sau. Tuy nhiên các tác dụng đáng kể trong việc giảm viêm mũi dị ứng cũng có liên quan.

Những phát hiện liên quan đến dị ứng đường hô hấp cần được diễn giải một cách thận trọng cho đến khi được xác nhận trong các nghiên cứu trong tương lai.