Bài báo tin tức

Đau bụng co thắt ở trẻ nhũ nhi (Infant Colic) - Điều gì sẽ có hiệu quả: Bài Tổng quan hệ thống về các biện pháp can thiệp ở trẻ nhũ nhi được nuôi bằng sữa mẹ

Được đăng:  Thứ Hai, Tháng Năm 09, 2016

Đau bụng co thắt ở trẻ nhũ nhi- Điều gì sẽ có hiệu quả: Một bài tổng quan hệ thống (Systematic Review) về các biện pháp can thiệp ở trẻ nhũ nhi được nuôi bằng sữa mẹ.

Một bài tổng quan hệ thống để xác định sức mạnh của bằng chứng đối với các can thiệp thường được sử dụng trong đau bụng co thắt ở trẻ nhũ nhi dưới 6 tháng được nuôi bằng sữa mẹ và trẻ nhũ nhi được nuôi ăn hỗn hợp đã được công bố trên tạp chí Tiêu Hóa & Dinh dưỡng Nhi khoa vào tháng 5 năm 2016.

Các nghiên cứu được đưa vào bài tổng quan hệ thống là các thử nghiệm phân nhóm ngẫu nhiên, có đối chứng, có liên quan đến bà mẹ và trẻ nhũ nhi dưới 6 tháng tuổi bị đau bụng co thắt; đau bụng co thắt được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn Wessel hoặc Wessel có điều chỉnh; và bao gồm điều trị bằng dược liệu, thuốc kê toa và can thiệp vào chế độ ăn uống của mẹ.

Các kết quả của nghiên cứu cho thấy probiotic có vẻ như là một liệu pháp điều trị hiệu quả, với mức giảm gần 60 phút mỗi ngày trong các mô hình khóc không nguôi. Các probiotic hiệu quả nhất trong nghiên cứu là Lactobacillus reuteri.

Số lượng các nghiên cứu có sử dụng các chế phẩm chứa “dầu cây thì là” còn hạn chế nhưng đã được chứng minh là có hiệu quả, thời gian khóc của trẻ giảm hơn 70 phút  trung bình mỗi ngày khi sử dụng “dầu cây thì là” như là một biện pháp can thiệp.

Các bằng chứng về thay đổi chế độ ăn của mẹ, lactase, sucrose, glucose, và simethicone là yếu.
Cần có các thử nghiệm lâm sàng được thiết kế tốt để tăng cường hơn nữa các bằng chứng đối với tất cả các biện pháp can thiệp trong điều trị đau bụng co thắt.