Bài báo tin tức

Các ảnh hưởng kéo dài của việc tiếp xúc sớm với nhiều loại thực phẩm: Nghiên cứu cắt dọc về việc chấp nhận rau từ 5 tháng đến 6 tuổi trong hai nhóm dân số

Được đăng:  Thứ Sáu, Tháng Tư 15, 2016

Tiếp xúc sớm và lặp lại là chìa khóa để tập cho trẻ ăn rau xanh, một nghiên cứu mới nhận thấy rằng các cơ quan y tế công cộng trên thế giới đang khuyến khích người dân, đặc biệt là các gia đình, ăn ít nhất 5 phần trái cây và rau quả mỗi ngày. Tuy nhiên, lượng rau ăn vào của trẻ em vẫn ở mức dưới khuyến cáo hiện nay. Để khắc phục điều này, cần phải tìm được một chiến lược rõ ràng, có thể thúc đẩy thành công việc ăn rau ở trẻ tốt hơn.

Gần đây, các nghiên cứu thực nghiệm đã báo cáo những can thiệp hứa hẹn mà sẽ làm tăng sự chấp nhận rau ở trẻ, trong đó, có hai chiến lược chính nổi bật vì tác động của chúng đã được chứng minh tồn tại trong ít nhất đến vài tuần.

Chiến lược thứ nhất liên quan đến việc cung cấp cho trẻ nhiều loại rau vào thời kỳ ăn dặm. Điều này làm tăng sự chấp nhận của trẻ đối với những loại thực phẩm mới, bao gồm cả rau. Chiến lược thứ hai, đã chỉ ra rằng thay vì loại bỏ một loại rau mà trẻ không thích ra khỏi thực đơn của bữa ăn, nếu một đứa trẻ được cho ăn lại loại rau đó trong tám bữa ăn tiếp theo thì sẽ có một sự chấp nhận tăng lên rõ rệt đối với loại rau đó.

Trong một nghiên cứu do Nestlé Nutrition tài trợ, Andrea Maier-Noth và cộng sự tiếp tục thử nghiệm các kết quả này dựa trên các dữ liệu theo dõi vào thời đểm 15 tháng, 3 và 6 tuổi thu được thông qua bảng câu hỏi (15 tháng, 3 tuổi) và phương pháp tiếp cận thực nghiệm (6 tuổi).

Các kết quả của nghiên cứu này cho thấy vào thời điểm 15 tháng tuổi, những trẻ tham gia mà đang bú sữa mẹ đã ăn và thích rau hơn so với những trẻ đã được nuôi bằng sữa công thức.
Vào thời điểm 15 tháng tuổi, 79% trẻ vẫn yêu thích và ăn những loại rau mà ban đầu trẻ không thích nhưng chúng đã chấp nhận sau khi tiếp xúc lặp đi lặp lại; sau 3 năm, con số này là 73% và sau 6 năm, 57% trẻ em vẫn thích loại rau ban đầu mà trẻ không thích.

Vào thời điểm 6 tuổi, các quan sát trong môi trường thí nghiệm cho thấy rằng trẻ em được bú sữa mẹ và trẻ em ăn nhiều loại rau từ lúc bắt đầu ăn dặm đã ăn nhiều loại rau mới hơn và thích ăn rau hơn. Chúng cũng sẵn sàng ăn rau hơn so với trẻ được nuôi bằng sữa công thức hoặc nhóm không ăn hoặc ăn lượng rau thấp.

Nghiên cứu theo dõi này cho thấy hiệu quả của việc nuôi con bằng sữa mẹ và việc tiếp xúc sớm với nhiều rau khi ăn dặm trong việc thúc đẩy sự chấp nhận loại rau mới vào thời thơ ấu. Ngoài ra, nghiên cứu còn cho thấy rằng cho trẻ nhũ nhi ăn một loại rau mà ban đầu trẻ không thích trong 8 bữa ăn liên tiếp chắc chắn sẽ làm tăng sự tiêu thụ, và sở thích đối với loại rau đó đến 6 năm.

3 tác động này mang tính lâu dài và mạnh mẽ và cung cấp nền tảng cho các khuyến nghị dựa trên bằng chứng để giúp cha mẹ làm tăng thói quen ăn uống lành mạnh cho con cái của họ.

Tìm hiểu thêm về nghiên cứu và đó là những phát hiện trong báo cáo: The Lasting Influences of Early Food-Related Variety Experience