Bài báo tin tức

Bú mẹ hoàn toàn và kéo dài có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch của trẻ nhũ nhi.

Được đăng:  Thứ Hai, Tháng Sáu 08, 2015

Cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đã được khuyến nghị và có nhiều lý do tốt để ủng hộ khuyến nghị này. Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng bú mẹ lúc 3 tháng tuổi có thể giúp dự đoán được sức khỏe của trẻ trong tương lai. Cho trẻ bú mẹ hoàn toàn lúc 3 tháng tuổi được cho là có tương quan với việc giảm nguy cơ béo phì và các chỉ dấu chuyển hóa tim mạch lúc 4 tuổi.

Một nghiên cứu được đăng trên Tạp Chí Dinh Dưỡng (Journal of Nutrition) đã đánh giá tình trạng bú mẹ của 727 đứa trẻ. Trong đánh giá này, các nhà nghiên cứu đã phân loại thông tin của các trẻ thành 3 nhóm: bú mẹ hoàn toàn, bú mẹ một phần và không bú mẹ. Tổng thời gian bú mẹ được phân thành: < 3 tháng, 3 - 6 tháng, 6 - 12 tháng và > 12 tháng.

Các nhà nghiên cứu cũng thu thập thông tin về chỉ số khối cơ thể (BMI), nồng độ cholesterol toàn phần, cholesterol trong lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL cholesterol), triglycerides (TG) và insulin trong huyết thanh vào lúc 4 tuổi.

Họ thấy rằng nhóm trẻ không bú mẹ hoặc bú mẹ một phần khi 3 tháng tuổi có BMI cao hơn nhóm trẻ bú mẹ hoàn toàn. Trẻ không bú mẹ cũng có các giá trị cholesterol toàn phần, LDL cholesterol và triglycerides cao hơn trẻ bú mẹ hoàn toàn.

Không chỉ có vậy! Trẻ bú mẹ hoàn toàn còn được ghi nhận có nhiều lợi ích hơn; tình trạng bú mẹ của trẻ tỷ lệ nghịch với mức insulin. Hơn nữa, bú mẹ > 12 tháng có liên quan với tỷ lệ béo phì thấp.

Vậy thì cách tốt và dễ nhất để bảo vệ con bạn khỏi các bệnh lý về tim mạch trong cuộc sống sau này là gì ? Bú mẹ hoàn toàn và kéo dài chính là câu trả lời đúng !