Bài báo tin tức

Bệnh viện Sick Kids tự hào thông báo sự ra mắt của một chương trình học trực tuyến toàn diện mới về Dinh dưỡng Sức khỏe Cộng đồng mà có thể thực hiện với một khoản tài trợ không hạn chế từ Viện Dinh dưỡng Nestlé

Được đăng:  Thứ Sáu, Tháng Tư 15, 2016


Bệnh viện Sick Kids tự hào thông báo sự ra mắt của một chương trình học trực tuyến toàn diện mới về Dinh dưỡng Sức khỏe Cộng đồng mà có thể thực hiện với một khoản tài trợ không hạn chế từ Viện Dinh dưỡng Nestlé

Các khóa học Sick Kids Public Health Nutrition (SPHNC) là một khóa học trực tuyến miễn phí được thiết kế chủ yếu cho các chuyên gia sức khỏe, nhưng cũng dành cho cả sinh viên và cá nhân đang muốn tìm hiểu thêm về dinh dưỡng trong một thế giới toàn cầu hóa. Bằng cách tận dụng Trung tâm Sick Kids cho các chuyên gia y tế về Sức khỏe Trẻ em trên Toàn cầu và mạng lưới quốc tế, quá trình truy cập mở này cho phép mọi người tham gia tiếp cận với các vấn đề hiện nay về dinh dưỡng sức khỏe cộng đồng, trong đó nhấn mạnh về dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em. Các SPHNC bao gồm chương trình giảng dạy tương tác, trên diện rộng mà trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng để giải quyết những thách thức về sức khỏe liên quan đến dinh dưỡng, hỗ trợ thêm một chương trình học năng động hơn vào chương trình giáo dục hiện tại và phương tiện hiện có trong lĩnh vực dinh dưỡng sức khỏe cộng đồng. Dưới đây là một số thông tin nhanh về SPHNC:

• Khóa học bao gồm 7 mô-đun, mỗi mô-đun có chứa 2-7 buổi. Tổng số 31 buổi học.

• Mỗi buổi có nhiều bài đánh giá tương tác (tình huống lâm sàng, nhắc lại kiến thức và trắc nghiệm), các cuộc nói chuyện qua video của các chuyên gia, phần tài liệu tham khảo thêm, và các thuật ngữ về dinh dưỡng.

• Mỗi buổi kéo dài khoảng 2 giờ để hoàn thành và ôn tập về các tài liệu bổ sung kết hợp trong mỗi buổi.

Tất cả nội dung SPHNC đã được phát triển bởi các chuyên gia tại Trung tâm SickKids về Sức khỏe Trẻ em Toàn cầu. Dưới đây cũng là danh sách các chuyên gia nổi tiếng - người đóng góp vào SPHNC thông qua các video bài giảng:

Diego Bassani SickKids Centre for Global Child 
Health Jo-Anna Baxter SickKids Centre for Global Child Health Zulfiqar Bhutta SickKids Centre for Global Child Health 
Robert Black Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 
Gene Bukhman Harvard School of Public Health 
Laura Caulfield Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 
Parul Christian Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 
Saskia de Pee World Food Programme 
Majid Ezzati Imperial College 
Greg Garrett Global Alliance for Improved Nutrition 
Sonja Y. Hess University of California, 
Davis Richard Hurrell ETH - Zurich 
Tazeen Jafar Duke Medical School 
Joanne Katz Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 
Nabeeha Kazi Humanitas Global 
Emily Keats SickKids Centre for Global Child Health 
Silvia Kaufmann The World Bank 
Zohra Lassi Aga Khan University 
Lindsey Lenters SickKids Centre for Global Child Health 
Stephen Matthews University of Toronto 
Evan Mayo-Wilson Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 
Andrew Prentice London School of Hygiene and Tropical Medicine 
Daniel Roth SickKids Centre for Global Child Health 
Marie Ruel International Food Poverty Research Institute 
Susan Sawyer Royal Children’s Hospital 
Daniel Sellen University of Toronto 
Marc Van Ameringen Global Alliance for Improved Nutrition 
Keith West Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 
Walter Willett Harvard School of Public Health 
Michael Zimmermann ETH - Zurich 
Stanley Zlotkin SickKids Centre for Global Child Health 

Bạn có thể tìm thêm thông tin ở đây